gemspecs.nl

 

platform

 

spectrometrie voor gemmologen

korte golfhomeintroductieuv-vis spectrafluorescentie spectraraman spectradownloadscontactlange golf > nm - mm

diamant Cullinan IDiamant Cullinan I

 

 

 

 

robijnRobijn
tanzanietTanzaniet

 

 

 

big five: saffierSaffier

 

In bewerking.......

 

 

smaragdSmaragd

introduktie Introduktie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van gemspecs

Edelsteenkundigen worden meer en meer geconfronteerd met synthetisch, behandeld en imitatie materiaal. In edelsteenlaboratoria worden steeds minder natuurlijke stenen voor onderzoek aangeboden. Er kan niet langer worden gewerkt met alleen standaard gemmologische apparatuur. Voor een juiste diagnose is vaker moderne apparatuur noodzakelijk.
Een landelijk werkgroepje van edelsteenkundigen vormt een platform om kennis over spectrometrie en afbeeldingen van spectra uit te wisselen.

 

 

 

 

Spectrometers, soorten, soorten spectra, fabrikanten

Theoretische achtergrond

Natuurkundig bezien bestaat alle materie uit kleine deeltjes die we elementen of atomen noemen. Er bestaan zo'n 100 soorten atomen: waterstof, zuurstof, stikstof, ijzer, lood, etc.
Atomen kunnen op zichzelf of in samenhang worden beschouwd: moleculen.
Een atoom bestaat uit een kern met daar bliksemsnel omheen cirkelende electronen en hebben een bepaalde hoeveelheid energie: electron-volt.
Een atoom heeft op zich geen kleur. Maar als de electronen licht*, dat wil zeggen energie ontvangen van een foton, neemt de snelheid toe en worden in toenemende mate als kleur zichtbaar.

* Zie ook Licht

 

 

 

 

 

 

 

Kleurmetingen